Sepise kursus

Juhendaja: Mart Krull

Töö tule ja rauaga.
Kursuse jooksul omandatakse esmased ja lihtsamad sepistamiseks vajalikud töövotted. Õpitakse kasutama vasarat, alasit ja ääsituld. Materjali venitamised erinevat moodi. 
Kursus annab ettekujutuse sepatööst ja rauaga töötamisest. 
Kursus kestab viis päeva. Neli esimest päeva sepistatakse etteantud ülesandeid. Viies päev on omaloomingu päev, kus kursuslane võib omandatud võtete abil sepistada endale mõne eseme. 
Sepistamise kursus on jõukohane ka naisterahvastele. 


Aeg:  10, 11, 12, 13, 14 august     
Kell: 17.30-20.30
Koht: Gonsiori 9
Maht: 20 õppetundi
Hind: 170.-

Comments