Adobe Illustrator

Juhendaja: Agur Kruusing

Kursuse eesmärgiks on tutvustada vektorgraafikat programmi Adobe Illustrator CS5 abil.

Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm disainibüroodes. Selle

rikkalikud või malused ja hea ühilduvus Adobe seeria küljendus- ja pilditöötlusprogrammidega muudab Illustratori võimsaks ning asendamatuks töövahendiks graafilise disaineri jaoks.

Kursuse käigus õpitakse looma Illustratoris nii staatilisi kui ka animeeritud vektorillustratsioone. Tutvutakse erinevate võimalustega kujundite loomiseks ja nendega manipuleerimiseks - pen-tool, geomeetrilised kujundid, pathfinder, 3D efektid, maskid.
Omandatakse teadmised erinevate täitevärvide loomisest - flat fill, gradiendid, mustrid,
swatchid, gradient meshid. Õpitakse töötama tekstiga, et sooritada Illustratoris ka lihtsamaid küljendustöid. 


Juhendaja: Agur Kruusing, kujundusprogrammide õppejõud
Aeg: 24, 27, 28, 29, 30. mai
Koht: Estonia pst. 7, ruum 544
Kell: 17.30-20.30
Maht: 20 õppetundi
Hind: 250.-
Comments