EHTEKUNST

Juhendaja: Kaire Rannik

Kursuse eesmärgiks on anda vajalikud teoreetilised ja praktilised teadmised valutehnoloogias ehete valmistamisest. Anda ülevaade kasutatavatest tööriistadest ja töövõtetest. Luua ettekujutus kolmemõõtmeliste ehete loomisprotsessist. Anda mõningad ehete kavandamise algoskused.

Kursuslane omab põhiteadmisi valu tehnoloogiast ja selle rakendusvõimalustest. Teab kasutatavate materjalide peamisi omadusi. Tunneb ohutustehnilisi nõudeid. 

Oskab iseisvalt töötada välja lihtsama valutehnoloogias ehte kavandi. Oskab planeerida oma aega loomingulises tegevuses. Oskab valmistada lihtsama valutehnoloogilise ehte.

Sissejuhatav loeng ja praktiliste tööde individuaalne juhendamine. Õppeülesande kavandamine ja praktilise teostuse katsetamine.


Aeg: 26, 29, 30. juuni ja 1. juuli
Kell: 17.30-20.30
Koht: Estonia pst. 7
Maht: 20 õppetundi 
Hind: 215.-


Kaire juhendatud grupi enda tehtud sõrmused
Töö ateljees
Comments