Ehtekunst - kõrvarõngad

Juhendaja: Kaire Rannik


Kursuse eesmärgiks on anda vajalikud teoreetilised ja praktilised teadmised ehtekunstis kasutatavatest põhilistest tehnoloogiatest, metallide üldistest ja töötlemisomadustest. Anda ülevaade kullassepatööriistadest ja vahenditest. Luua ettekujutus kolmemõõtmeliste ehete loomisprotsessist kõrvarõnga näitel. Anda mõningad kavandamise algoskused.

Kursuslane omab põhiteadmisi ehtekunsti erinevatest traditsioonilistest tehnoloogiatest. Tunneb erinevaid tehnoloogiaid ja nende rakendusvõimalusi. Teab kasutatavate materjalide peamisi omadusi. Tunneb ohutustehnilisi nõudeid.

Oskab iseisvalt töötada välja lihtsama kõrvarõnga kavandi. Oskab planeerida oma aega loomingulises tegevuses. Oskab valmistada lihtsama kõrvarõnga.
Sissejuhatav loeng ja praktiliste tööde individuaalne juhendamine. Õppeülesande kavandamine ja praktilise teostuse katsetamine.


Aeg: 26, 28. juuni ja 1, 3, 5. juuli
Kell: 16.00-19.00 
Koht: Estonia pst. 7, ruum 266 
Maht: 20 õppetundi 
Hind: 215.-

Comments