Adobe Illustrator

Juhendaja: Kadri Uustalu

Kursuse eesmärgiks on tutvustada vektorgraafikat programmi Adobe Illustrator CS6 abil. 

Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm disainibüroodes. Selle 

rikkalikud või malused ja hea ühilduvus Adobe seeria küljendus- ja pilditöötlusprogrammidega muudab Illustratori võimsaks ning asendamatuks töövahendiks graafilise disaineri jaoks. 

Kursuse käigus õpitakse looma Illustratoris nii staatilisi kui ka animeeritud vektorillustratsioone. Tutvutakse erinevate võimalustega kujundite loomiseks ja nendega manipuleerimiseks - pen-tool, geomeetrilised kujundid, pathfinder, 3D efektid, maskid. 
Omandatakse teadmised erinevate täitevärvide loomisest - flat fill, gradiendid, mustrid, 
swatchid, gradient meshid. Õpitakse töötama tekstiga, et sooritada Illustratoris ka lihtsamaid küljendustöid. 

Aeg: 15, 16, 17, 18, 19. august       
Koht: Estonia pst. 7, ruum 544 
Kell: 17.30-20.30 
Maht: 20 õppetundi 
Hind: 250.-


Comments