Joonistamine ja maalimineJOONISTAMINE

Kursuse eesmärgiks on:
- läbi joonistamise tutvuda ümbritseva maailma kujutamise võimalustega
- suurendada õppijate vaatlusoskusi joonistamisel
- avardada õppijate arusaamu joonistamisest ning toetada loovust, isikupära ning leidlikkust
- arendada kujutamises kompositsiooni ja proportsiooni taju
- suurendada õppijate enesekindlust loomeprotsessis

Kursuste käigus:
- tutvutakse erinevate joonistusvõimalustega näidete ja läbitud töö põhjal
- tutvutakse perspektiivi ja objektile valguse langemise põhialustega
- uuritakse joone ja pinna omadusi ning seda, milleni võib jõuda läbi nende omavahelise suhte
- tutvutakse visandamise ja aeganõudvama joonistamise eripäradega
- õpitakse analüüsima iseseisvalt enda ja teiste tööd ja tulemust, ning kuidas selle abiga iseseisvalt liikuda edasi oma joonistamise oskuste arendamises.MAALIMINE

Värv, kui maalikunsti lahutamatu osa on selle kursuse keskseks teemaks, et saaksime aimu värvimaailma tähtsusest kunstis ja selle mõjust meile kui oma maali loojatele.

Kursuse eesmärk on julgustada inimesi värviga suhestuma, iseennast ja oma koloriiti paremini tunnetama ning kogema maalikunsti poolt pakutavat rõõmu.

Iga päev eelneb praktilisele tegevusele sissejuhatus koos erinevate stiilinäidetega. 3 päeval süübime värvimaailma mitmekülgsusesse, tehes läbi 3. päeval 3 väga erinevat värvilahendust. Neljandaks päevaks on igaüks leidnud üles just endale sobiva värvimaailma ja teemaringi ning selle tunni lõpuks valmib vabateemaline loovtöö. Iga tunni lõpus analüüsime tehtud töid ja kõik soovijad saavad maalimise käigus tekkinud muljeid ja tundeid ka teistega jagada.

Aeg: joonistamine 16, 17, 18, 19. mai
        maalimine 23, 24, 25, 26. mai

Kell: joonistamine 17.00 - 19.15
        maalimine 17.00 - 20.00

Koht: Pikk tn. 20
Maht: 12 + 16 õppetundi
Hind: 250 EUR
Comments