Kompositsioon

Juhendaja: Tarrvi Laamann

Kursuse eesmärk on anda ülevaade teooriast, parimatest praktilistest näidetest ja teose vormistamise tehnoloogiast. Põhiliselt keskendutakse etapist etapini praktilise komponeerimise õppele.

Läbi loengute ja praktiliste koduste tööde vaadeldakse kompositsiooni
erinevaid tahke. Teoreetilises osas analüüsitakse tööde ja filosoofiate kaudu erinevate kompositsioonide mõju teoses. Kursuse lõpus analüüsitakse kõiki iseseisvaid ülesandeid ning antakse tagasiside valminud töödele. Võimalusel valmistatakse ette ja korraldatakse kursuse lõputöödest kunstinäitus.

Kursus on mõeldud kõigile kunstihuvilistele, kus tutvustatakse ja mõtestatakse
kompostisioonimustrite olemasolu kõikjal meie ümber ning sees.

 
Aeg: 3, 5, 8, 10, 12. juuni
Kell: 17.30-20.30
Koht: Estonia pst. 7 
Maht: 20 õppetundi
Hind: 120.- (sisaldab materjale!)

Comments