Kujundusfailide trükiettevalmistus

Juhendaja: Marko Levin


Antud kursusel õpitakse faile ette valmistama nii, et nendest valmiks lõpptulemusena

korralik trükis.


Programm:


1. Trükiks kõlbulikud failiformaadid. Raster- ja vektorgraafika trükitehnilised nõudmised.

Kujundusprogrammide (Indesign, Illustrator, Photoshop) eripärad ja nende otstarbekus ja

nende sihipärane kasutamine.

2. Materjaliõpetus (trükipaber, trükiv.rvid)

3. Värvihaldus trükiettevalmistuses (rakenduste seadistamine, profiilid, CMYK, RGB, CIE lab)

4. Sissejuhatus trükitehnoloogiasse (traditsioonilised tehnoloogiad ja nende erinevad

nõuded trükiettevalmistuses – ofset, flekso, digi, siiditrükk)

5. Trükiste järeltöötlus. Stantsijooniste loomine.

6. Digitaalne originaal (trükik.lbuliku PDF’I genereerimine, ISO standardid ja kontroll)

7. Suhtlemine trükikojaga (töökulg, terminid)

24 h auditoorset tööd ; 2h trükikoja külastus; iseseisev töö; tööde hindamine.

Iseseisva töö eesmärk on trükik.lbulike PDF failide genereerimine, arvestades kasutatavat

trükitehnoloogiat.Aeg: 8, 9, 10, 13, 14, 15 august 2012

Kell: 15.00-18.00

Koht: Estonia pst. 7, ruum 266 ja arvutiklass 544

Maht: 26 õppetundi

Hind: 199 EUR

Comments