Kujundusgraafika kursus Adobe Photoshopiga

Juhendaja: Rando Ojassoo

Kursuse eesmärgid:
Kujundada osalejate teadmised esteetilise graafilise kujunduse loomiseks ning selleks vajalikud tehnilised oskused Adobe Photoshopis.

Kursuse sisu:
Kursuse rõhk on praktilistel ülesannetel, mis põhineb disaineri igapäevastel töömudelitel.

Kursusel kasutatavaks programmiks on Adobe Photoshop, mis on professionaalsete arvutidisainerite vaieldamatuks lemmikuks. Sellega töödeldakse fotosid (seda ka kõige nõudlikumate soovide täitmisel), kujundatakse postereid ja veebilehti ning kasutatakse digitaalsel maalimisel.

5 loengu käigus antakse ülevaade: erinevatest küljendusreeglitest (ajaleht/ajakiri, poster, veeb). Selgitatakse ja juhitakse tähelepanu erinevate ning oluliste detailide
märkamiseks kujunduste juures. Õpitakse töötlema kõige kehvemas seisus fotosid.

Seletatakse posteri ja mahuka tekstiga lehekülje reegleid ja erinevusi.

Teostatakse mahukas ajakirjakaane kujundus. Räägitakse veebidisaini reeglitest ning luuakse veebidisain.

Kursuse käigus mängitakse läbi mitu situatsiooni, kuidas disainer peab looma kujunduse tellija vähese info põhjal ja leidma idee erinevate olukordade lahendamiseks. Kursuse käigus õpib osaleja hulgaliselt Photoshopi tehnilisi võtteid. Saab teadmisi, kuidas eristada head fotot halvast, tutvub erinevate disainilahendustega ja kursuse lõpetades omab teadmisi posteri- ning veebikujundusest.

MÕNED KÜSIMUSED, MIS SAAVAD VASTUSE:
Kuidas eristada fotosid – mis on pildil oluline kui pildid on suhtelisel sarnased?
Kuidas taastada suurte kahjustustega foto?
Mis reeglid kehtivad rohke tekstiga lehekülje kujundamisel?
Mis reeglid kehtivad reklaamposteri kujundusel?
Mis reeglid kehtivad veebidisainis?
Kuidas luua reklaamposter kui mul on paar rida teksti ja puudub kujundusmaterjal ning idee?
Mida ma pean toote- või sündmusereklaami / veebi / posteri tegemisel jälgima?

PRAKTILISED TÖÖD:
Raskelt kahjustatud foto taastamine
Tootereklaami kujundamine
Ajakirja kaane kujundamine (alustades tekstifailist ja lõpetades täiemahulise kujundusega)
Veebidisaini kavandi loomine Photoshopis (alustades kliendiga suhtlemisest ja lõpetades disainikavandi esitamisega).
Mustvalge pildi värvimine


Aeg: 13, 15, 19, 21, 22. mai 2014
Kell: 17.30 – 20.30
Koht: Estonia pst. 7, ruum 544
Maht: 20 õppetundi
Hind: 250.-
Comments