Marje Tammert

Minu huvi ja armastus värviteooria uurimise ja värvikujunduslike küsimuste vastu sai võimalikuks ning reaalseks 1990ndate aastate alguses. Sealt alates olen kirjutanud selleteemalisi artikleid. Magistritöö olen kaitsnud Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonnas. Praeguseks olen väljaandnud kaks raamatut. 

Värvusõpetuse kursusi olen läbi viinud erinevates eriala- ja kõrgkoolides, nii bakalaureuse- ja magistriõppes kui täiendkoolitusena, alates 2004. aastast Eesti Kunstiakadeemias. 

Värvusõpetuse kursuse lõpetamine
Avatud Akadeemia (dets. 2010).
 


Värvusõpetuse raamat.
Kujundus, illustratsioonid Marje Tammert
 

Comments