Marko Levin

Kogu minu professionaaalne karjäär on otseses seoses olnud graafilise tööstusega. 
Tihe kokkupuude eri meediumite spetsiifika, graafilise disaini ja  trükitehnoloogiaga on võimaldanud mul tegutseda neil aladel tööandja, lektori ja õpetajana


Minu eesmärgiks ei ole tudengite kunstilise väljendusrikkuse arendamine vaid nende olemasolevate oskuste ja ambitsioonide realiseerimi
se võimaldamine. 
Digitaalse trükiettevalmistuse laialdase arenguga on selle IT kesksus, terminid ja standardiseerimine muutnud selle ilma eriettevalmistuseta inimestele raskesti hoomatavaks. 

Täna töötan Tallinna Polütehnikumi meedia osakonna juhatajana, kus kureerin trükitehnoloogia, fotograafia ja multimeediumi erialade arendustegevust ja õppetööd.
Comments