Moestilistika

Juhendaja: Maiu Rõõmus

Inspireeriv kursus, mis aitab oma isikupära tugevusi disainida, neid säravalt
välja tuua ja oma kasuks tööle panna. Kostüümikunstniku juhendatav kursus koosneb loengutest
ja praktilistest ülesannetest. Stilistika kursuse eesmärgiks on anda ülevaade rõivastusstiilidest ning teadmised koos praktiliste kogemustega keha analüüsimisel ja proportsioneerimisel.

Kursuse läbinu oskab kavandada ja komplekteerida endale tervikliku rõivakomplekti nii töö, puhke kui ka pidulikuks puhuks.

Kursus toimub auditooriumis neli akadeemilist tundi järjest, mis jaguneb kaheks teooria ja kaheks
praktiliseks tunniks.

Kursus lõpeb individuaalse nõustamisega poodlemisel. Aeg: august
Koht: Estonia pst. 7
Kell: 17.30-20.30

Maht: 20 õppetundi
Hind: 125.-

Comments