Nahakunst - tekstiilkoti tehnoloogia

Juhendaja: Piret Loog

Kursus pakub võimalust tutvuda tekstiilkoti teostamise tehnilise protsessiga, mille aluseks on tööstuslik tehnoloogia.

Õppetööd juhendab Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna aksessuaaridisaini suuna õppejõud Piret Loog.

Kursus tutvustab tekstiilkoti valmistamiseks vajaminevaid materjale, masinaid ja töövahendeid, annab praktilise kogemuse lõigete konstrueerimise ja kotimudeli tehnilise teostamise vallas.

Kursusel osalemiseks on soovitav omada eelnevat õmblusmasinaga õmblemise kogemust.

1. päev

Sissejuhatus

-          Ülevaade erinevatest kotitüüpidest ja -stiilidest.

-          Ülevaade tekstiilkottide konstruktiivsetest võimalustest.

-          Ülevaade tekstiilkoti valmistamiseks vajaminevatest materjalidest ja nende müügikohtadest.

-          Ülevaade kasutatavatest masinatest ja töövahenditest.

-          Erinevate õmblustüüpide ja tehnoloogiliste võtete tutvustus.

-          Kursusel teostatava kotimudeli lõigete ja tehnoloogia tutvustus.

 

2. päev

Lõigete konstrueerimine ja juurdelõikus

-          Ülevaade lõigete konstrueerimise põhinõuetest, vajalikust tehnilisest teabest.

-          Lõigete konstrueerimine etteantud mudeli põhjal. Muudatuste sisseviimine vastavalt soovile.

-          Ülevaade arvutiprogrammidest, mida on võimalik kasutada kotilõigete konstrueerimiseks.

-          Koti teostamiseks vajaminevate materjalide valimine.

-          Kotidetailide juurdelõikus.

 

3. – 5. päev

Tekstiilkoti mudeli praktiline teostamine

-          Masinate ja töövahendite kasutamise õpetus, töövõtete selgitus.

-          Kotimudeli praktiline teostamine ja viimistlemine.

-          Valminud tööde ülevaatamine, analüüs ja tagasiside.


Aeg:
13, 14, 15, 16, 17 juuni 2011
Kell: 13-16 juuni kell 16.00-19.45
       17. juuni kell 16.00- 19.00
Koht: Estonia pst. 7, ruum 360
Maht: 24 õppetundi
Hind: 175 EUR


Comments