Paberi- ja köitetehnikad

Juhendaja: Külli Grünbach-Sein

Kursuse jooksul saadakse ülevaade varajastest raamatuköite vormidest, tutvutakse pabermaterjalide omadustega ja omandatakse korrektsed paberitöö võtted (lõikamine, liimimine, voltimine jne.). Praktilise töö käigus valmib 10 erinevates köitmistehnikates (vihik-, voldik-, kopti- ja jaapani köited) väikeseformaadilist pehme- ja kõvakaanelist paberköidet.

Kõik kvaliteetsed pabermaterjalid ning köidete teostamiseks vajaminevad töövahendid antakse kohapeal. Kursus sobib kunsti- ja käsitööõpetajatele ning kõigile pabermaterjalide ja raamatutega suhestuvatele loomingulistele inimestele.

TÖÖPLAAN

1.päev – Sissejuhatus.Töövahendite ja näidiste tutvustus.
Teemakohase kirjanduse ülevaade.
Pabermaterjalide omadused ja paberitöövõtted.
Voldikköited.

2.päev – Voldikköited.
Vihik- ehk broźüürköited. 

3.päev – Idamaade plokk-köited (nn.jaapani köited)

4.päev – Koptiköide (kettpisteline poognatega kõvakaaneline  köide).Köidete ülevaatus ja kursuse lõpetamine.


Aeg: 17, 18, 19, 20. juuni
Kell: 16.00- 20.00
Koht: Estonia pst. 7
Maht: 20 õppetundi
Hind: 135.- (sisaldab töövahendeid!)Comments