Restaureerimine - vana tool uuele elule

Juhendaja: Rein Erdel 

Restaureerimise lühikursuse on kursus, mille jooksul osaleja saab enda jaoks korrastada temale emotsionaalset väärtust omava väikese eseme. Olgu see tool või järi, millise jõuab 20 õppetunni jooksul ennistada.

Paralleelselt praktilise tööga räägime käsil oleva eseme lugu koos protsessi kirjeldusega. Seda nimetatakse restaureerimise juures eseme passiks.

Kuna igat tööprotsessi on võimalik teostada mitmel erineval moel, valime vastavalt olukorrale (vajadusele), vastavalt oskustele ja võimalustele optimaalse lahenduse.

Korrastatamist vajava eseme võtab osaleja ise kaasa.

Aeg: 24, 25, 26, 27, 28. august
Kell: 17.30-20.30
Koht: Suur-Kloostri 11a
Maht: 20 õppetundi
Hind: (töövahendeid) 
Comments