Visuaalkultuuri ajaloo loengusari

Pilk kunsti ja arhitektuuri ajaloolistele arengutele läbi mõnede fundamentaalsete aspektide

Juhendaja: Elvira Mutt


Loengutes antakse kompaktne lühiülevaade arhitektuuri ja kujutava kunsti arengutest alates tsivilisatsiooni algusest kuni kaasajani, kasutades selleks üldisemaid ja fundamentaalsemaid loominguga seotud probleeme ning põhimõisteid nagu kompositsioon, proportsioon, rütm, valgus, värv.

Mittetraditsioonilise kunstiajaloo käsitlemise nurga alt vaadeldakse illusoorse ruumi konstrueerimist maalikunstis, inimkeha alastuse ilu, inetuse, seksuaalsuse kujutamise seotust kultuuritraditsioonide ja maitsekaanonitega ning korra ja harmoonia seaduspärasustest inimeste elukeskonna – maja ja linn – loomisel.

Teemad:

1. loeng (24. mai): Proportsioon ja rütm arhitektuuris. Genius loci-koha vaim: Linn kui tsivilisatsiooni ja kultuuri sünonüüm, linna multisensoorsus, urbanismi võidukäik. Monument linnaruumis.

2. loeng (25. mai): Kompositsiooni areng maalikunstis, maaliruumi konstrueerimine, ruumi ja omaruumi kujutamise põhialused, ruumilisuse saavutamine perspektiivi, rütmi, valguse, värvi abil.

3. loeng (26. mai): Inimese keha-anatoomia, alastus, erootika. Keha kui inimese esmase tajuskeemi objekt, alastuse ilu, inetuse, seksuaalsuse kujutamise seotus ühiskonna tavade, kaanonite, maitsetega.

Aeg: 24, 25, 26 mai
Kell: 16.30 - 18.00
Maht: 6 õppetundi
Koht: Suur-Kloostri 11a (Restaureerimise osakond)
Hind: loengusari 18 EUR
         üks loeng 7 EUR

Comments