Värviõpetus

Juhendaja: Marje Tammert (EKA õppejõud)

 
Värvusõpetuse kursusele on oodatud kõik kunstihuvilised, kes soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi värvidega töötamisel. Kursuse käigus omandatud kogemused tulevad kasuks kõigile, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku värvide valiku ja kombineerimisega. 
 
Värvusõpetuse kursuse eesmärgiks on individuaalse värvitundlikkuse arendamine ja värvide omavaheliste mõjude tundmaõppimine. Loominguliste tööde kaudu õpitakse tähele panema värvide ruumiloovat mõju, hindama värvide visuaalseid ja tunnetuslikke omadusi ning arendatakse oskust kontrollida värvide koosmõju. Praktiliste tööde teostamise käigus vormitakse oma isiklikku värvimaailma ja katsetatakse erinevaid värvide kombineerimisvõimalusi. Harjutustöödega otsitakse sarnasusi ja erinevusi värvide vahel, tutvutakse erinevate värvide korrastamise võimalustega ja laiendatakse oma värvisõnavara.
 
Värvusõpetuse kursusel on põhirõhk suunatud kohapeal värviliste paberitega teostatavatele praktilistele töödele ja nende individuaalsele juhendamisele. Lisaks viiakse läbi erinevaid vaatlus- ja harjutusülesandeid ning vestluseid. Kursus lõpeb tööde ülevaatamise ja tagasisidestava aruteluga. 
 
Praktiliste tööde teostamiseks on kohapeal olemas töövahendid (aluspaberid; liimid, joonlauad, pliiatsid, käärid ja paberilõikamisnoad). Ise, oma värvieelistusi ja ülesannete eesmärke silmas pidades tuleks varustada end värviliste paberitega. Täpsemaid juhiseid värviliste paberite valikuks antakse esimeses õppetunnis. 
 

Aeg: 27, 29 juuni; 1, 4, 6 juuli

Kell: 16.00-19.00, reedel 15.00-18.00

Koht: Estonia pst. 7

Maht: 20 õppetundi

Hind: 99 EUR


Comments